Back to Basic 2024 Quý I khu vực miền Nam trở lại

Ngày đăng: 28/03/2024 15:03

Ngày hôm qua, 27/03 chương trình "Back to Basic" Quý I 2024 đã trở lại, mang đến một trải nghiệm độc đáo cho các nhân viên khối văn phòng. Chương trình nhằm mục đích giúp các nhân viên hiểu rõ hơn về công việc và môi trường làm việc tại cửa hàng.

Các hình ảnh tại chương trình

Những hình ảnh tại chương trình

Trong suốt một ngày, các nhân viên văn phòng đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với công việc và khách hàng tại cửa hàng. Các Anh/Chị đã được tham gia vào các hoạt động bao gồm tư vấn khách hàng, chế biến món ăn, quản lý hàng hóa và giao tiếp hàng ngày với đồng nghiệp làm việc tại cửa hàng.

Những hình ảnh tại chương trình

Những hình ảnh tại chương trình

Chương trình "Back to Basic" đã tạo ra một sự thay đổi tích cực trong tư duy và cách tiếp cận công việc của các nhân viên. Mọi người đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp những thách thức và cơ hội mà các đồng nghiệp làm việc tại cửa hàng đang đối mặt hàng ngày.

Những hình ảnh tại chương trình

Không chỉ giúp các nhân viên hiểu rõ hơn về quy trình làm việc tại cửa hàng, chương trình "Back to Basic" còn tạo ra sự kết nối và sự thấu hiểu giữa các bộ phận trong công ty. Các nhân viên văn phòng đã có cơ hội thấy những nỗ lực và đóng góp của những người làm việc tại cửa hàng, từ đó đánh giá cao công việc của mình và thể hiện sự tôn trọng đối với đồng nghiệp.

Chương trình "Back to Basic" đã được đánh giá cao và nhận được phản hồi tích cực từ phía các nhân viên. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường làm việc đa dạng và sáng tạo mà QSR Việt Nam hướng tới trong tương lai.