QSR VN - TUYỂN DỤNG INVENTORY EXECUTIVE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc hàng ngày:

 • Kiểm tra việc xuất nhập của các chứng từ nguyên vật liệu và hàng tồn kho đầu vào vào hệ thống.
 • Kiểm soát và đối chiếu đầu ra và đầu vào của hàng tồn kho được các cửa hàng phân phối thường xuyên.
 • Tính giá nhập xuất và phân bổ chi phí của hàng nhập.
 • Tổ chức kiểm kê hàng tháng và đột xuất cho các cửa hàng và kho.
 • Kiểm tra hồ sơ hàng tồn kho và đề xuất giải pháp khắc phục khoảng cách giữa kế hoạch và tình huống thực tế của cửa hàng.
 • Theo dõi đối chiếu công nợ của các nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Công việc hàng tháng:

 • Báo cáo: việc xuất nhập vật tư, sản phẩm, hàng tồn kho hàng tháng, phân tích chi phí nguyên vật liệu và định mức tiêu thụ.
 • Xác định mức tiêu thụ nguyên vật liệu cho từng thương hiệu, lưu trữ và phân tích tỷ lệ để đưa ra giải pháp và định mức hao hụt nguyên vật liệu.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
 • Có 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm soát hàng tồn kho, phân tích chi phí nguyên vật liệu và định mức tiêu thụ ở mảng chuỗi nhà hàng F&B hoặc chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị tiện lợi.
 • Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP hoặc hệ thống ERP khác.
 • Ưu tiên nữ, giao tiếp tốt, có khả năng xử lý vấn đề nhanh.
 • Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn (Nếu có) *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển